Geestelijke Begeleiding

Geestelijke Begeleiding

Wat is Geestelijke Begeleiding?

Het vertrouwen dat in het proces de sleutel schuilt. We zijn niet altijd in staat om het groter geheel te zien, hetgeen overgave vereist. Het gaat dus niet om het resultaat, want soms kunnen we iets willen, wat het groter doel niet dient. Het gaat om de gang naar heling en daarin in het moment van hier en nu verblijven en volhouden. Ik geef tools mee waardoor het leven dragelijker wordt en de cliënt vertrouwen kan hebben in het proces. Dit proces is zeer pragmatisch ingericht en ik wek geen verwachtingen, maar ben gericht op het handelen.

Waarom Geestelijke Begeleiding bij Adesh.nl

Mijn doel is de zorgverlening zeer laagdrempelig vorm te geven door bijvoorbeeld op huisbezoek te komen en een 24-uurs beschikbaarheid te realiseren gedurende het traject. Daarbij spelen waardering, respect voor elkaar individuele waardigheid en pad een belangrijke rol. Daar waar nodig kan het multidisciplinaire team ingeschakeld worden om meerdere hulpbronnen aan te boren. Denk daarbij aan het aanvragen van zorg uit de WMO of WLZ (Wet Langdurig Zorg)