“Don’t be satisfied with stories, how things have gone with others. Unfold your own myth.”

~ RuMi ~

Welkom bij Adesh.nl

Een ieder heeft ergens in z’n leven behoefte aan een goed gesprek, speelt met een zorgvraag of zoekt spirituele ondersteuning. Bij Adesh.nl combineren we de eigen ervaringen met zorgmethodes om zo onze cliënten dat te geven wat voor hen de gewenste ondersteuning biedt. We doen dat middels onze diensten:

ONZE DIENSTEN

Gesprekstherapie

Samen middels gesprek opzoek naar de antwoorden die het genezingsproces zal bespoedigen.

Zorgverlening

Middels contact momenten samen naar de beste oplossingen zoeken.

Geestelijke Begeleiding

Het vertrouwen dat in het proces de sleutel schuilt. We zijn niet altijd in staat om het groter geheel te zien, hetgeen overgave vereist.

Telefonisch Consult

Telefonisch contact is bedoeld om korte vragen te beantwoorden in een reeds bestaande of afgerond traject.

Testimonials